Kursai

Žiemos sezono metu buriavimu susidomėjusiems žmonėms organizuojami teorijos kursai burinės jachtos vado kvalifikacijai įgyti. Kursantams dėstoma laivų takelažo, navigacijos, locijos, meteorologijos teorija bei kita svarbi ir naudinga informacija.

Po keletą savaičių trunkančių teorinių mokymų ir sėkmingai išlaikytų teorinių egzaminų Vilniuje, praktiniai įgūdžiai tobulinami Galvės ežero akvatorijoje Trakuose. Čia taip pat organizuojami ir praktiniai egzaminai. Baigus kursus ir išlaikius egzaminus, įteikiamas Lietuvos buriuotojų sąjungos išduotas pažymėjimas.

Vilniaus jachtklubas organizuoja kursus pagal Lietuvos buriuotojų sąjungos ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos patvirtintas laivavedžių diplomavimo taisykles.

Kursantams suteikiami šie kvalifikaciniai laipsniai:

Kursai vyksta: Vilniaus Jachtklubo patalpose, adresu Vytenio g. 6, Vilnius.