Kursai

Žiemos sezono metu buriavimu susidomėjusiems žmonėms organizuojami teorijos kursai I ir II eilės vairininko kvalifikacijoms įgyti. Kursantams dėstoma laivų takelažo, navigacijos, locijos, meteorologijos teorija bei kita svarbi ir naudinga informacija.
Po keletą savaičių trunkančių teorinių mokymų ir sėkmingai išlaikytų teorinių egzaminų Vilniuje, praktiniai įgūdžiai tobulinami Galvės ežero akvatorijoje Trakuose. Čia taip pat organizuojami ir II eilės vairininko praktiniai egzaminai. Baigus kursus ir išlaikius egzaminus, įteikiamas Lietuvos buriuotojų sąjungos išduotas pažymėjimas.

Vilniaus jachtklubas organizuoja kursus pagal Lietuvos buriuotojų sąjungos ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos patvirtintas laivavedžių diplomavimo taisykles. Kursantams suteikiami: „II-os eilės vairininko“ ir „I-os eilės vairininko“ kvalifikaciniai laipsniai.

Kursai vyksta: Vilniaus Jachtklubo patalpose, adresu Vytenio g. 6, Vilnius.