Atviros jūros (buvusi I-os eilės vairininko) burinės jachtos vado kvalifikacijos egzaminus galima laikyti turint Vidaus arba Pakrančių vandenų burinės jachtos vado kvalifikacinį laipsnį.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Atvirosios jūros burinės jachtos vadas (Master of Yachts Offshore)

Burinės jachtos, kurią leidžiama valdyti, maksimalus korpuso ilgis: 24 m

Plaukiojimo akvatorija: Visi vandenys ne toliau 200 jūrmylių nuo kranto

Reikalavimas turėti minimalų buriavimo stažą skaičiuojant laiką ir jūrmyles(jml) nuo paskutinės žemesnės kvalifikacijos suteikimo datos norint laikyti teorijos egzaminą: Taikomas, 2 metai, ne mažiau kaip 40 parų ir 2000 jml, ne mažiau kaip 5 atskiri plaukimai.

Minimalus amžius metais: 18 m.

Reikalavimas išlaikyti praktikos egzaminą: Taikomas

Atvirosios jūros burinės jachtos vado mokymo programa:

1 Burinės jachtos valdymo technika (plaukiant su burėmis ir, arba mechaniniu varikliu, plaukiant ypatingomis sąlygomis) 2
2 Saugos, gelbėjimo ir priešgaisrinės priemonės, pirmoji medicininė pagalba 2
Burinės jachtos išgyvenimas jūroje, avarijų likvidavimas, burinės jachtos energetika, higiena ir medicina laive 4
Plaukimų, tolimų plaukimų planavimas ir vykdymas 2
3 Hidrometeorologija 6
4 Navigacija, locija, vizualioji ir elektroninė navigacija 12
5 Jūrų teisė:
teisės aktai reguliuojantys laivybą jūroje 4
jūriniai papročiai, buriavimo etika, taršos prevencija 2
6 Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės – CEVNI 4
7 Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimams jūroje išvengti – COLREG 4
8 Praktiniai mokymai 12
Viso valandų: 54

Kursai rengiami Vilniaus jachtklubo patalpose, Rodūnios kel. 32, Vilnius.
Telefonas pasiteirauti +370 699 92299
Mokestis už kursus pervedamas į Vilniaus jachtklubo sąskaitą SEB banke arba sumokamas grynaisiais pinigais iždininkui Kęstučiui Jurevičiui.

Registracija į atvirosios jūros burinės jachtos vado kursus

    Sutinku gauti Vilniaus jachtklubo naujienas el. paštu