Vilniaus jachtklubui vadovauja komandoras ir valdybos nariai. Valdyba renkama balsuojant visuotinio jachtklubo narių susirinkimo metu ir yra renkama ketveriems metams.

Valdybos posėdžių metu sprendžiami iškylantys klausimai dėl jachtklubo veiklos tobulinimo.

Sprendimai, kurie yra priskirti visuotinio narių susirinkimo ar komandoro kompetencijai priimami kolegialiai balsuojant jachtklubo nariams:

Vilniaus jachtklubo nariai balsuodami:

  • priima ir šalina narius;
  • tvirtina varžybų ir kitų renginių sąmatas, kai jų dydis viršija komandoro kompetencijai spręsti nustatytas ribas;
  • tvirtina dokumentų projektus, teikiamus tvirtinti visuotiniame narių susirinkime;
  • sudaro nuolatines ar laikinas komisijas, tvirtina jų reglamentus;
  • sprendžia buriuotojų kvalifikacijos ir diskvalifikacijos klausimus.

Vilniaus jachtklubo valdyba išrinkta 2022-12-02
Komandoras – Linas Baublys;
Iždininkas – Kęstutis Jurevičius;
Nariai: Stanislovas Butkevičius, Vygantas Stankus, Liutauras Kižys, Artūras Ramanavičius, Silvija Valatkaitė.

Valdybos posėdžių protokolai:

– 2023 m. Gruodžio 1d. posėdžio protokolas.
– 2023 m. Birželio 23d. posėdžio protokolas.
– 2022 m. Gruodžio 28d. posėdžio protokolas.
– 2022 m. Gegužės 28d. posėdžio protokolas.
– 2022 m. Balandžio 27d. posėdžio protokolas.
– 2020 m. Gegužės 30d. posėdžio protokolas.
– 2020 m. Kovo 3d. posėdžio protokolas.
– 2019 m. Lapkričio 22d. posėdžio protokolas.
– 2019 m. Spalio 29d. posėdžio protokolas.
– 2019 m. Sausio 17d. posėdžio protokolas.
– 2019 m. Balandžio 8d. posėdžio protokolas.
– 2018 m. Gruodžio 28d. posėdžio protokolas.
– 2018 m. Kovo 12d. posėdžio protokolas.
– 2017 m. Gruodžio 13d. posėdžio protokolas.
– 2017 m. Balandžio 13d. posėdžio protokolas.
– 2017 m. Vasario 7d. posėdžio protokolas.
– 2017 m. Sausio 4d. posėdžio protokolas.
– 2016 m. Gruodžio 7d. posėdžio protokolas.
– 2016 m. Lapkričio 9d. posėdžio protokolas.
– 2016 m. Balandžio 14d. posėdžio protokolas.
– 2016 m. Vasario 18d. posėdžio protokolas.
– 2016 m. Sausio 14d. posėdžio protokolas.
– 2015 m. Gruodžio 2d. posėdžio protokolas.
– 2015 m. Lapkričio 5d. posėdžio protokolas.
– 2015 m. Balandžio 15d. posėdžio protokolas.
– 2015 m. Kovo 25d. posėdžio protokolas.
– 2015 m. Vasario 12d. posėdžio protokolas.
– 2015 m. Sausio 14d. posėdžio protokolas.
– 2014 m. Gegužės 1d. posėdžio protokolas.
– 2014 m. Balandžio 3d. posėdžio protokolas.
– 2014 m. Kovo 5d. posėdžio protokolas.
– 2014 m. Sausio 21d. posėdžio protokolas.
– 2013 m. Lapkričio 20d. posėdžio protokolas.
– 2013 m. Spalio 23d. posėdžio protokolas.

Visuotiniai narių susirinkimai:

– 2022 m. Gruodžio 2d. susirinkimo protokolas.
– 2021 m. Gruodžio 3d. susirinkimo protokolas.
– 2020 m. Birželio 19d. susirinkimo protokolas.
– 2019 m. Gruodžio 6d. susirinkimo protokolas.
– 2019 m. Balandžio 27d. susirinkimo protokolas.
– 2018 m. Gruodžio 22d. susirinkimo protokolas.
– 2017 m. Gruodžio 22d. susirinkimo protokolas.
– 2017 m. Balandžio 28d. susirinkimo protokolas.
– 2017 m. Vasario 24d. susirinkimo protokolas.
– 2016 m. Gruodžio 9d. susirinkimo protokolas.
– 2016 m. Balandžio 29d. susirinkimo protokolas.
– 2015 m. Gruodžio 11d. susirinkimo protokolas.
– 2015 m. Balandžio 29d. susirinkimo protokolas.
– 2014 m. Gruodžio 19d. susirinkimo protokolas.
– 2014 m. Balandžio 11d. susirinkimo protokolas.
– 2013 m. Gruodžio 6d. susirinkimo protokolas.

Vilniaus jachtklubo valdybos nariai 2018-2022 m.
Vilniaus jachtklubo valdybos nariai 2014-2018 m.