Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Pakrančių vandenų burinės jachtos vadas (Coastal Skipper)

Burinės jachtos, kurią leidžiama valdyti, maksimalus korpuso ilgis: 24 m

Plaukiojimo akvatorija: Vidaus vandenys/Pakrančių vandenys

Reikalavimas turėti minimalų buriavimo stažą skaičiuojant laiką ir jūrmyles(jml) nuo paskutinės žemesnės kvalifikacijos suteikimo datos norint laikyti teorijos egzaminą: Taikomas, ne mažiau kaip 3 paros ir 100 jml, ne mažiau kaip 2 atskiri plaukimai Skaičiuojamas stažas įgytas ir neturint žemesnės kvalifikacijos

Reikalavimas turėti laipsniu žemesnę kvalifikaciją: Taikomas

Minimalus amžius metais: 18 m.

Reikalavimas išlaikyti praktikos egzaminą: Taikomas

Pakrančių vandenų burinės jachtos vado mokymo programa:

1Burinės jachtos konstrukcija, įranga, priežiūra ir burlaivio teorijos pagrindai4
2Burinės jachtos valdymo technika (plaukiant su burėmis ir, arba mechaniniu varikliu, plaukiant ypatingomis sąlygomis)6
3Saugos, gelbėjimo ir priešgaisrinės priemonės, pirmoji medicininė pagalba4
Burinės jachtos išgyvenimas jūroje, avarijų likvidavimas, burinės jachtos energetika, higiena ir medicina laive2
4Hidrometeorologija4
5Navigacija, locija, vizualioji ir elektroninė navigacija6
6Jūrų teisė: 
teisės aktai reguliuojantys laivybą vidaus vandenyse3
teisės aktai reguliuojantys laivybą jūroje2
jūriniai papročiai, buriavimo etika, taršos prevencija1
7Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės – CEVNI6
8Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimams jūroje išvengti – COLREG4
9Praktiniai mokymai12
 Viso valandų:54

Telefonas pasiteirauti +370 699 92299

Registracija į pakrančių burinės jachtos vado kursus

Dėmesio !!!

Norint išlaikyti pakrančių burinės jachtos vado kvalifikaciją taikomas reikalavimas turėti minimalų buriavimo stažą skaičiuojant laiką ir jūrmyles (jml): ne mažiau kaip 3 paros ir 100 jml, ne mažiau kaip 2 atskiri plaukimai.

    Sutinku gauti Vilniaus jachtklubo naujienas el. paštu