Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Pakrančių vandenų burinės jachtos vadas (Coastal Skipper)

Burinės jachtos, kurią leidžiama valdyti, maksimalus korpuso ilgis: 24 m

Plaukiojimo akvatorija: Vidaus vandenys/Pakrančių vandenys

Reikalavimas turėti minimalų buriavimo stažą skaičiuojant laiką ir jūrmyles(jml) nuo paskutinės žemesnės kvalifikacijos suteikimo datos norint laikyti teorijos egzaminą: Taikomas, ne mažiau kaip 3 paros ir 100 jml, ne mažiau kaip 2 atskiri plaukimai Skaičiuojamas stažas įgytas ir neturint žemesnės kvalifikacijos

Reikalavimas turėti laipsniu žemesnę kvalifikaciją: Netaikomas

Minimalus amžius metais: 18 m.

Reikalavimas išlaikyti praktikos egzaminą: Taikomas

Pakrančių vandenų burinės jachtos vado mokymo programa:

1 Burinės jachtos konstrukcija, įranga, priežiūra ir burlaivio teorijos pagrindai 4
2 Burinės jachtos valdymo technika (plaukiant su burėmis ir, arba mechaniniu varikliu, plaukiant ypatingomis sąlygomis) 6
3 Saugos, gelbėjimo ir priešgaisrinės priemonės, pirmoji medicininė pagalba 4
Burinės jachtos išgyvenimas jūroje, avarijų likvidavimas, burinės jachtos energetika, higiena ir medicina laive 2
4 Hidrometeorologija 4
5 Navigacija, locija, vizualioji ir elektroninė navigacija 6
6 Jūrų teisė:  
teisės aktai reguliuojantys laivybą vidaus vandenyse 3
teisės aktai reguliuojantys laivybą jūroje 2
jūriniai papročiai, buriavimo etika, taršos prevencija 1
7 Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės – CEVNI 6
8 Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimams jūroje išvengti – COLREG 4
9 Praktiniai mokymai 12
  Viso valandų: 54

Telefonas pasiteirauti +370 699 92299

Registracija į pakrančių burinės jachtos vado kursus

Dėmesio !!!

Norint išlaikyti pakrančių burinės jachtos vado kvalifikaciją taikomas reikalavimas turėti minimalų buriavimo stažą skaičiuojant laiką ir jūrmyles (jml): ne mažiau kaip 3 paros ir 100 jml, ne mažiau kaip 2 atskiri plaukimai.

    Sutinku gauti Vilniaus jachtklubo naujienas el. paštu