Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Vidaus vandenų burinės jachtos vadas (Inland Skipper) (buvusi II-os eilės vairininkas).

Burinės jachtos, kurią leidžiama valdyti, maksimalus korpuso ilgis: 24 m

Plaukiojimo akvatorija: Vidaus vandenys

Reikalavimas turėti minimalų buriavimo stažą skaičiuojant laiką ir jūrmyles(jml) nuo paskutinės žemesnės kvalifikacijos suteikimo datos norint laikyti teorijos egzaminą: Netaikomas

Reikalavimas turėti laipsniu žemesnę kvalifikaciją: Netaikomas

Minimalus amžius metais: 16 m.

Reikalavimas išlaikyti praktikos egzaminą: Taikomas

Vidaus vandenų burinės jachtos vado mokymo programa:

1 Burinės jachtos konstrukcija, įranga, priežiūra ir burlaivio teorijos pagrindai 4
2 Burinės jachtos valdymo technika (plaukiant su burėmis ir, arba mechaniniu varikliu, plaukiant ypatingomis sąlygomis) 6
3 Saugos, gelbėjimo ir priešgaisrinės priemonės, pirmoji medicininė pagalba 2
4 Hidrometeorologija 2
5 Navigacija, locija, vizualioji ir elektroninė navigacija 4
6 Jūrų teisė:  
teisės aktai reguliuojantys laivybą vidaus vandenyse 3
jūriniai papročiai, buriavimo etika, taršos prevencija 1
7 Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės – CEVNI 6
8 Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimams jūroje išvengti – COLREG 2
9 Praktiniai mokymai 12
  Viso valandų: 42

Kursų kaina – 200 eurų.

Prasidėjus buriavimo sezonui, rengiamas praktinis jachtos valdymo egzaminas.
Teorijos kursai rengiami Vilniaus jachtklubo patalpose, Rodūnios kel. 32, Vilnius.
Telefonas pasiteirauti +370 699 92299
Mokestis už kursus pervedamas į Vilniaus jachtklubo sąskaitą SEB banke arba sumokamas grynaisiais pinigais iždininkui Kęstučiui Jurevičiui.

Registracija į vidaus vandenų burinės jachtos vado kursus

    Sutinku gauti Vilniaus jachtklubo naujienas el. paštu