Vandenynų burinės jachtos vado kvalifikacijos egzaminus galima laikyti turint Atviros jūros burinės jachtos vado kvalifikacinį laipsnį.

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Vandenynų burinės jachtos vadas (Master of Yachts Ocean)

Burinės jachtos, kurią leidžiama valdyti, maksimalus korpuso ilgis: neribojama

Plaukiojimo akvatorija: Visi vandenys

Reikalavimas turėti minimalų buriavimo stažą skaičiuojant laiką ir jūrmyles(jml) nuo paskutinės žemesnės kvalifikacijos suteikimo datos norint laikyti teorijos egzaminą: Taikomas, 4 metai, ne mažiau kaip 80 parų ir 4000 jml. ne mažiau kaip 7 atskiri plaukimai.

Minimalus amžius metais: 22 m

Reikalavimas išlaikyti praktikos egzaminą: Netaikomas

Vandenynų burinės jachtos vado mokymo programa:

1 Saugos, gelbėjimo ir priešgaisrinės priemonės, pirmoji medicininė pagalba 2
Burinės jachtos išgyvenimas jūroje, avarijų likvidavimas, burinės jachtos energetika, higiena ir medicina laive 4
Plaukimų, tolimų plaukimų planavimas ir vykdymas 6
2 Hidrometeorologija 8
3 Navigacija, locija, vizualioji ir elektroninė navigacija 12
4 Astronavigacijos pagrindai 6
5 Jūrų teisė:
teisės aktai reguliuojantys laivybą jūroje 4
6 Europos vidaus vandenų laivybos taisyklės – CEVNI 2
7 Tarptautinės taisyklės laivų susidūrimams jūroje išvengti – COLREG 2
Viso valandų: 46

Telefonas pasiteirauti +370 699 92299