Vilniaus jaschtklubo valdybos 2017 12 13 sprendimu 2017 m. gruodžio 22 dieną  18 valandą kviečiamas visuotinis klubo narių susirinkimas jachtklubo patalpose Vytenio g.6/Vivukskio g. 23.

Informacija apie susirinkimo dienotvarkę išsiųsta klubo nariams el. paštu.