Visuotinis narių susirinkimas numatomas balandžio 3 d. (penktadienį) 18 val.
Vieta – Vilniaus jachtklubo draugų – „Slidinėjimo akademija“ patalpos (Žvalgų g. 6, Vilniuje).
Numatoma darbotvarkė:
1. VJ komandoro ataskaita;
2. Iždininko ataskaita;
3. Revizinės komisijos ataskaita;
4. Finansinių ataskaitų už 2019 m. tvirtinimas.
5. Kiti klausimai.
Kviečiame dalyvauti!