Dėmesio Vilniaus jachtklubo nariai! Gegužės 20 d. šaukiamas jachtklubo narių visuotinis susirinkimas. Susitinkame 19.00 val. jachtklube (Žemaitės g. 3, Trakai).

Darbotvarkė:
1. Procedūriniai klausimai;
2. Sprendimas dėl VJ valdybos rinkimų datos;
3. VJ komandoro ataskaita;
4. Iždininko ataskaita;
5. VJ revizijos komisijos ataskaita;
6. VJ finansinių ataskaitų už 2021 m. tvirtinimas;
7. LBS ir VJ narystės mokesčiai;
8. Kiti klausimai.