LR Vyriausybės nutarimu, renginiai, kuriuose yra daugiau kaip 30 dalyvių, kol kas nėra leidžiami, todėl Vilniaus jachtklubo valdyba priėmė sprendimą gegužės mėnesį numatytas regatas atšaukti.

Dėl birželio mėnesį suplanuotų buriavimo varžybų, atsižvelgiant į LR Vyriausybės rekomendacijas ir karantino švelninimo etapus, bus sprendžiama vėliau.

O iki tol raginame buriuotojus, jachtklube ruošiančius savo laivus buriavimo sezonui, laikytis visų saugumo rekomendacijų: dėvėti apsaugines kaukes ir laikytis saugaus 2 m atstumo tarp asmenų.