Visuotinis narių susirinkimas numatomas birželio 19 d. (penktadienį) 19 val. jachtklube Trakuose (Žemaitės g. 3, Trakai). 

Numatoma darbotvarkė: 

1. VJ komandoro ataskaita; 

2. Iždininko ataskaita;

3. Revizines komisijos ataskaita; 

4. Finansinių ataskaitų už 2019 m. tvirtinimas.

5. Kiti klausimai. 

Kviečiame dalyvauti!