Vilniaus jachtklubo Valdybos 2018 m. gruodžio 3 d. sprendimu VJ narių rudens  susirinkimas vyks 2018 12 28 dieną 18:30 val., penktadienį, patalpose adresu: Rodūnios k. 32 , LT-02187, Vilnius.
Susirinkimo dienotvarkė:

1. Procedūriniai klausimai.

2. Krištolo taurės ir VJ metinės įskaitos nugalėtojų apdovanojimai.

3. Komandoro pranešimas (pranešėjas: L.Baublys).

4. Iždininko pranešimas (pranešėjas: K.Jurevičius).

5. Informacija dėl VJ naujų patalpų (pranešėjas: L.Baublys).

6. Informacija dėl LBS suvažiavimo žiemą Nidoje (pranešėjas: L.Baublys).

7. Informacija dėl VJ ir LBS nario mokesčio mokėjimo (pranešėjas: L.Baublys).

8. Dėl VJ organizuojamų buriavimo varžybų organizavimo naujovių 2019 m. Trakuose. Savanoriavimas ir VJ narių įtraukimas į varžybų organizavimą (pranešėjas: L.Kižys).

9. Kiti klausimai.

10. Vakaronė.

VJ Valdyba, VJ Komandoras