Gruodžio 3 d. posėdžiavusi Vilniaus jachtklubo valdyba sudarė ateinančių metų regatų tvarkaraštį. 

 Pagal jį numatyta 2019 m. suorganizuoti 14 buriavimo regatų.

Sportinių buriavimo varžybų skaičius išlieka panašus kaip ir praėjusiais metais. Keičiasi tik kai kurių varžybų pavadinimai bei įskaitinių regatų skaičius. 

Bendru jachtklubo valdybos narių sutarimu, trys regatos – „Šeimos“, „24 valandų“ ir „Helovyno“ – tampa įskaitinėmis. Šiose regatose dalyvaujančių laivų  pelnytiems taškams bus pritaikytas koeficientas 0,5. 

Siekiant palengvinti Vilniaus jachtklubo regatų organizatorių darbą, taip pat numatoma keisti tipiniuose varžybų nuostatuose išankstinės paraiškos dalyvauti varžybose padavimo laiką ir nuo to priklausančio starto mokesčio dydį. Padavusieji išankstinę paraišką iki dienos prieš varžybas 14 val., mokės regatos varžybų nuostatuose nurodytą starto mokestį. Pavėlavę užregistruoti laivą dalyvauti regatoje, ar registruojantys jį regatos dieną, turės mokėti 5 eurais didesnį starto mokestį. 

2019 m. Vilniaus jachtklubo regatų sąrašas 

 1. Pavasario regata – gegužės 11 d. 
 2. Šeimos regata – gegužės 25 d. 
 3. Vilniaus taurė – birželio 8 d. 
 4. Joninių regata – birželio 21-22 d. 
 5. 24 valandų regata – birželio 28-29 d. 
 6. Vilniaus čempionatas (vaikų) – birželio 29-30 d. 
 7. Karūnos regata – liepos 6 d. 
 8. Vilniaus čempionatas – liepos 13-14 d. 
 9. Vienutininkų taurė – rugpjūčio 17 d. 
 10. Skaisčio regata – rugsėjo 7 d. 
 11. Jurgio Stabinio taurės regata – rugsėjo 21 d.
 12. Rudens regata – spalio 5 d. 
 13. Krištolo taurės regata – spalio 19 d. 
 14. Helovyno regata – spalio 26 d.