VILNIAUS MIESTO JAUNIŲ BURIAVIMO ČEMPIONATAS IR VILNIAUS    MIESTO SPORTO CENTRO BURIAVIMO PIRMENYBĖS

TRAKAI

2018 06 30

LENKTYNIŲ INSTRUKCIJA

 

 1. TAISYKLĖS

1.1 Varžybos vykdomos pagal 2017 – 2020 m. BVT, (ISAF Racing Rules of Sailing 2017– 2020), šių varžybų nuostatus ir lenktynių instrukciją.

1.3Starto zonayra zona, nutolusi nuo bet kurio starto linijos taško 30 m.

1.4Lenktynių zonayra plotas, kuriame gali lenktyniauti jachtos, plius 30m. nuo jo.

1.5Jeigu yra prieštaravimai tarp Varžybų nuostatų ir šios Lenktynių instrukcijos tai viršenybę turi Lenktynių instrukcija.

1.6 Ketinanti paduoti protestą jachta apie tai turi pranešti finišo teisėjams tuoj pat po finišo. Tai keičia BVT 61.1(a) taisyklę.

 1. SAUGUMO REIKALAVIMAI

2.1 Lenktynių komitetas gali paduoti protestą prieš jachtą (burlentę) nesilaikančią šių reikalavimų.

2.2  Dalyviai būdami ant vandens, privalo dėvėti individualias gelbėjimosi priemones visą laiką, išskyrus trumpą laikotarpį kaip keičiama arba tvarkoma apranga ar individuali įranga. Peršlampami ar sausi hidrokostiumai nėra individualios plūdrumo priemonės. Tai keičia BVT 40 taisyklę.

2.3 Varžybų dalyviai kuriems reikalinga gelbėjimo laivo pagalba, turi mojuoti iškėlę vieną ranką su atviru delnu. Jei pagalbos nereikia, reikia mojuoti ranka sulenkus plaštakos pirštus į kumštį.

2.4 Pasitraukusi iš lenktynių jachta , turi informuoti bet kurį lenktynių komiteto laivą prieš paliekant lenktynių zoną, o jeigu to neįmanoma padaryti, tai grįžus į krantą, kaip galima greičiau pateikti informaciją raštu lenktynių biure.

 1. INFORMACIJA DALYVIAMS

Informacija dalyviams bus skelbiama prie trenerio kambario Trakų jachtklube.

 1. LENKTYNIŲ TVARKARAŠTIS

4.1    Dalyvių registracija vyks pirmą varžybų dieną nuo 10:00 val. iki 10:30 val.

6.2 Varžybų organizatorių posėdis su teisėjais, komandų vadovais ir treneriais, pirmąją varžybų dieną, vyks 10.30 val.

6.3 Šeštadienįbirželio 30 d. planuojama vykdyti 4plaukimus,  „Perspėjamojo“ signalo laikas pirmam dienos plaukimo startui 11.30 val.

6.4 Jachtų perspėjimui, kad plaukimas ar plaukimų seka prasidės tuojau pat, bus pakeliama oranžinė vėliava, žyminti starto liniją, su vienu garsiniu signalu, ne mažiau kaip prieš 2 minutes iki “Perspėjamojo” signalo iškėlimo.

6.5 Varžybose planuojama vykdyti 7 plaukimus. Per vieną dieną gali būti vykdomi ne daugiau kaip 5 plaukimai.

6.6 Paskutinę varžybų dieną „Perspėjamasis“ signalas, visoms jachtų klasėms, nebus duodamas po 16:00 val.

 1. KLASIŲ VĖLIAVOS

Klasių vėliavos yra jachtų klasių simboliai: Laser ; Optimist;

 1. LENKTYNIŲ ZONA

Lenktynių zonos bus Galvės ežero akvatorijoje

 1. DISTANCIJA

9.1 Iliustracijos priede A  parodytas jachtų klasių  distancijos ženklų apiplaukimo eiliškumas ir kryptis, kuria juos reikia praplaukti;

 1. ŽENKLAI

10.1 Distancijos ženklai bus:

– Nr.1 pripučiama, skritulio formos

– Nr.2  pripučiama, skritulio formos

– starto ženklai – lenktynių komiteto laivas dešiniajame linijos gale ir gairė su vėliavėle vandenyje , kairiajame starto linijos gale;

– finišo ženklai – lenktynių komiteto laivas, dešiniajame linijos gale ir gairė su  vėliavėle vandenyje, kairiajame finišo linijos gale.

 1. STARTAS

11.1 Startų tvarka: Laser; Optimist

11.2 Starto linija bus tarp oranžinės vėliavos ant lenktynių komiteto laivo, dešiniajame starto linijos gale ir gairės su vėliava vandenyje, kairiajame starto linijos gale.

11.3 Lenktynių startas bus duodamas pagal BVT 26 taisyklę

 

Minutės iki starto signalo Regimas signalas Garsinis signalas Reikšmė
5 Klasės vėliava Vienas Perspėjamasis signalas
4 P, I  vėliava Vienas Paruošiamasis signalas
1 Paruošiamojo signalo vėliava nuleidžiama Vienas Viena minutė
0 Klasės vėliava nuleidžiama Vienas Starto signalas

 

11.4 Jachtos kurioms „ Perspėjamasis“ signalas nebuvo duotas turi vengti starto zonos ir gali buriuoti ne arčiau kaip 30 metrų atstumu, pavėjui nuo starto linijos, kol vyksta kitų klasių plaukimo starto procedūra.

11.5 Sekančių tos dienos plaukimų “Perspėjamasis” signalas jachtų (burlenčių) klasei gali būti duotas finišavus visoms jachtoms arba pasibaigus kontroliniam laikui. Pirmojo tos dienos plaukimo startų tvarkos eiliškumas neprivalomas.

 1. FINIŠAS

12.1 Finišo linija bus tarp gairės su mėlyna vėliava ant lenktynių komiteto laivo, dešiniajame finišo linijos gale ir gairės su vėliavėle vandenyje, kairiajame finišo linijos gale.

12.2 Finišo linijos gairė  gali būti pastatyta, arba jos vieta koreguojama, po starto signalo.

 1. KONTROLINIS LAIKAS IR NUMATOMA PLAUKIMO TRUKMĖ

15.1 Numatoma plaukimo trukmė ( Target time ) jachtų klasėms yra 20 min.,. Prognozuojamos plaukimo trukmės nesilaikymas negali būti prašymo atitaisyti rezultatą priežastis. Tai keičia 62.1(a) taisyklę.

15.2 Jeigu jachtos nefinišuos per 10 min., po pirmos teisingai apiplaukusios distanciją ir finišavusios jachtos (burlentės), bus laikomos nefinišavusiomis (DNF) be nagrinėjimo. Tai keičia taisykles 35, A4 ir A5.

 1. TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS

17.1 Turi būti įvykdyti 2 plaukimai, kad varžybos būtų laikomos įvykusiomis.

17.2 Kai bus įvykdyti mažiau kaip 4 plaukimai, jachtos (burlentės)  taškai surinkti visuose plaukimuose bus galutiniai.

17.3 Kai bus įvykdyti 4-7 plaukimai, tai jachtos (burlentės)surinkti taškai bus galutiniai, neįskaitant vieno blogiausio plaukimo.

 1. ŠIUKŠLIŲ PAŠALINIMAS

Varžybų dalyvis negali tyčia mesti šiukšles į vandenį. Šiukšles galima atiduoti pagalbiniams arba bet kuriems lenktynių komiteto laivams.

 1. ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS

Varžybose buriuotojai dalyvauja išimtinai tik savo rizika. (Taisyklė 4: “Sprendimas lenktyniauti”). Varžybų organizatoriai neprisiims jokios atsakomybės už materialinius nuostolius ar asmens sužalojimą arba mirtį įvykusius varžybų metu, prieš jas, ar po jų.

 

 

 

Varžybų vyr. teisėjas                                                        Linas Baublys